Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania przez oferentów w sprawie:

„Wykonanie robót instalacyjnych oraz instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną”.

 

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 263768 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014

Ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 261584 - 2014 data 05.08.2014 r.

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie robót instalacyjnych oraz instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną”.