Dzieci - to goście, którzy pytają o drogę.
przysłowie indyjskie

Dziecięca Akademia Artystyczna

Kształcimy dziecięcą wrażliwość artystyczną

Dziecięca Akademia Artystyczna działająca przy Miejskim Domu Kultury skupia dzieci w wieku 4 i 5 lat. W DAA prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe rozwijające wyobraźnię, kreatywność, zdolności ruchowe i manualne, ekspresję plastyczną i taneczną. Głównym celem zajęć jest umożliwienie dziecku wszechstronnego rozwoju, aby miało ono możliwość jasno określać swoje zainteresowania. Poprzez zabawę dzieci poznają wiele nowych zagadnień związanych z kulturą, ale także szlifują te, które są im znane.

Tematyka spotkań jest bardzo zróżnicowana - dostosowana do potrzeb dzieci i otaczającej rzeczywistości. Jednak jest pewien stały schemat spotkania, aby dzieci czuły się bezpiecznie już od pierwszych zajęć. Pierwsze 10 minut spotkania - zabawy dowolne, 25 - 30 minut rozgrzewka, zabawy taneczne, integracyjne, zabawy muzyczno – rytmiczne, nauka piosenek, tańców integracyjnych, wierszyków i rymowanek kształtujących poprawną wymowę, , itp. ; pozostały czas przeznaczony jest na pracę plastyczną dotyczącą zawsze omawianego tematu.

Na zajęciach w Akademii dzieci mają możliwość pracy z mikrofonem, uczą się zasad przebywania na scenie. Daje im to poczucie pewności w późniejszym rozwoju, dzięki któremu chętniej stawiają czoło nowym wyzwaniom. Mają również możliwość poznawania specyfiki innych zajęć odbywających się w Miejskim Domu Kultury.

Poprzez zabawę pokazujemy dzieciom świat innych kultur i sztuki. W ramach zajęć w Dziecięcej Akademii Artystycznej proponujemy również występy na lokalnych scenach (kino „Ostrovia”, MOSiR, Ogród Jordanowski itp.) podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych i okolicznościowych. W roku 2013 /2014 dzieci zaprezentowały się m. in. na Koncercie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Krótki program artystyczny zawierał zarówno część tradycyjną (wiersze, piosenki dla babci i dziadka), ale również program pt.: „Wspomnień Czar”, w którym dzieci przypomniały przeboje chętnie słuchane przez ich dziadków. W czerwcu dzieci wzięły udział w projekcie „Kultura Włączania”.

Czas spędzony w DAA na pewno nie jest stracony - jesteśmy przekonani, że dziecko uczestnicząc w naszych zajęciach doświadczy wielu pozytywnych wrażeń i nauczy się patrzeć na świat z innej perspektywy... z perspektywy Małego Artysty.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu wg harmonogramu:

Czas w DAA mija bardzo szybko... poniżej znajdziecie Państwo zdjęcia z pierwszego roku działalności Dziecięcej Akademii Artystycznej.

I rok działalności DAA za nami 1 z 23 I rok działalności DAA za nami 2 z 23 I rok działalności DAA za nami 3 z 23 I rok działalności DAA za nami 4 z 23 I rok działalności DAA za nami 5 z 23 I rok działalności DAA za nami 6 z 23 I rok działalności DAA za nami 7 z 23 I rok działalności DAA za nami 8 z 23 I rok działalności DAA za nami 9 z 23 I rok działalności DAA za nami 10 z 23 I rok działalności DAA za nami 11 z 23 I rok działalności DAA za nami 12 z 23 I rok działalności DAA za nami 13 z 23 I rok działalności DAA za nami 14 z 23 I rok działalności DAA za nami 15 z 23 I rok działalności DAA za nami 16 z 23 I rok działalności DAA za nami 17 z 23 I rok działalności DAA za nami 18 z 23 I rok działalności DAA za nami 19 z 23 I rok działalności DAA za nami 20 z 23 I rok działalności DAA za nami 21 z 23 I rok działalności DAA za nami 22 z 23 I rok działalności DAA za nami 23 z 23