Zajęcia teatralne

Miejski Dom Kultury zaprasza również dzieci i młodzież od 10 roku życia na zajęcia teatralne. Na zajęciach tych będziemy:

 • ćwiczyć prawidłową dykcję, emisję i estetykę głosu,
 • uczyć się poprawnego mówienia i zachowania się na scenie,
 • ćwiczyć świadome wykorzystanie mimiki i gestykulacji,
 • wzmacniać poczucie własnej wartości i pewność siebie,
 • rozbudzać wyobraźnię i pobudzać wrażliwość na sztukę,
 • uczyć się pracy w zespole,
 • ćwiczyć analizę i rozumienie tekstu oraz jego interpretację,
 • przygotowywać do konkursów recytatorskich.
Zajęcia prowadzić będzie pani Emilia Krupa, teatr@mdkostrowmaz.pl lub tel. 29 746 27 03. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 16 września o godz. 15.30. Serdecznie na nie zapraszamy.

plakat

 

Rytmika i zajęcia taneczne - spotkanie organizacyjne

Spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia rytmiki oraz zajęcia taneczne grup pani Bożeny Jakubczyk odbędą się we czwartek, 18 września w „sali zielonej”:

 • o godz. 17.00 (nowi uczestnicy zajęć),
 • o godz. 18.00 (rodzice dzieci do tej pory uczęszczające na zajęcia)
Wszelkich informacji udziela opiekun grup tanecznych, pani Bożena Jakubczyk taniec@mdkostrowmaz.pl lub tel. 29 746 27 03

plakat

 

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie robót instalacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną”.

 

Pracownia plastyczna MDK zaprasza

Od przyszłego tygodnia otwiera swe podwoje po wakacjach pracownia plastyczna Miejskiego Domu Kultury.

 • Pracownia Małego Artysty, do której mogą uczęszczać dzieci w wieku od 6 do 10 lat, zaprasza na spotkanie organizacyjne z rodzicami 16 września o godz. 18.00 w „małej sali” w siedzibie MDK przy ul. 3 maja 50. Pierwsze zajęcia już 17 i 18 września.
 • Zapisy dzieci i młodzieży do Pracowni młodzieżowej potrwają do końca września, natomiast pierwsze zajęcia poszczególnych grup odbędą się już 19 i 20 września.
Wszelkich informacji udziela opiekun pracowni, pani Jolanta Szulborska plastyka@mdkostrowmaz.pl lub tel. 29 746 27 03

plakat plakat

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie robót instalacyjnych oraz instalację urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kina OSTROVIA wraz z kabiną projekcyjną”.